เชื่อมแผนที่ต่อยอดข้อมูล “โกลบเทค” ตัวช่วยธุรกิจตัดสินใจ

สัมภาษณ์

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแผนที่สัญชาติไทย “NOSTRA MAP” ที่ล่าสุดเพิ่งจัดทำแผนที่พิเศษสำหรับเป็นคู่มือให้ประชาชนรับมือโควิด-19 ทั้งตำแหน่งสถานพยาบาลในเครือข่ายสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทั้ง 35 แห่งที่รับตรวจโรคโควิด-19

แต่ไม่ใช่แค่เพิ่งทำมาเฉพาะช่วงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 “วิชัย แสงหิรัญวัฒนา” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง ภายใต้แบรนด์ NOSTRA เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมาได้จัดทีมเฉพาะที่จะคอยมอนิเตอร์ความสนใจของสาธารณะต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะทำชุดข้อมูลพิเศษบนแผนที่เพิ่มขึ้นมาอยู่เสมอ อาทิ คู่มือการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแผนที่ของ NOSTRA ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการใช้จุดแข็งที่บริษัทมี

“แผนที่” แทรกซึมทุกกิจกรรม

สำหรับ “โกลบเทค” นั้น มีรายได้หลัก 40% มาจากการให้บริการแผนที่นำทางสำหรับรถยนต์ อีก 30% มาจากการให้บริการ GIS (geographic information system : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) และอีก 30% จากการให้บริการแผนที่

 

“รายได้ของโกลบเทค มาจาก B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) เป็นหลัก การให้บริการแผนที่ NOSTRA MAP กับประชาชนทั่วไป เป็นการให้ใช้งานฟรี ซึ่งปัจจุบันก็เห็นแนวโน้มการใช้งานแผนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในฝั่งผู้บริโภคที่แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันแล้ว จากการใช้แอปพลิเคชั่นสั่งอาหารหรือเดินทาง และทั้งในฝั่งธุรกิจที่เห็นการใช้งานอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังนี้

ต่างกับเมื่อก่อนที่จะจำกัดอยู่เฉพาะในภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากต้องลงทุนสูง ต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทำให้เข้าถึงลำบาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาผ่านทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทดีไวซ์ได้”

ธุรกิจเน้นข้อมูลเชิงลึก

เทรนด์การใช้ข้อมูลแผนที่ในฝั่งองค์กรธุรกิจจะเป็นการใช้ข้อมูลในเชิงลึก ทั้ง POI : point of interest ที่ได้จากการนำข้อมูลทางกายภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาระบุพิกัดบนแผนที่ อาทิ ข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ตามพิกัด และยังต้องการข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางนโยบายหรือทางธุรกิจ เป็นการอนาไลติกส์เชิงพื้นที่อย่างสถาบันการเงินที่นำไปใช้งานอย่างกว้างขวางนั้น จะมีตั้งแต่การใช้เพื่อตัดสินใจขยายสาขา เพิ่ม-ลดจุดบริการ หรือแม้แต่การประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อปล่อยกู้ที่ลงลึกไปถึงสภาพแวดล้อมของที่ดิน ไม่ใช่แค่ประเมินจากพิกัดที่ตั้งเท่านั้น

ส่วนธุรกิจที่มีการนำไปใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือ ในกลุ่มค้าปลีก โลจิสติกส์ และดีลิเวอรี่ ที่ต้องใช้ทั้งแผนที่ และ GPS เพื่อวางแผนในการจัดส่ง รวมถึงเช็กตรวจสอบย้อนกลับ

แม้แต่ในด้านเฮลท์แคร์ก็เริ่มเห็นการนำมาใช้งานมากขึ้น เพื่อติดตาม เฝ้าระวังผู้ป่วย รวมถึงวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่

“เฮลท์เทค” มาแรง

อีกเทรนด์ที่กำลังมาแรง คือ การนำข้อมูลแผนที่มาผนวกด้วยข้อมูลด้านสุขภาพให้เป็นสมาร์ทเฮลท์ที่ใช้ทั้งเทคโนโลยี IOT บิ๊กดาต้า

“ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้เซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ IOT ในการเก็บข้อมูลสุขภาพ ซึ่งบริษัทในเครือ CDG ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์แบรนด์ Garmin อยู่แล้ว จึงได้ทำแพลตฟอร์มสมาร์ทเฮลท์มาใช้สำหรับในองค์กรตัวเอง และสามารถนำไปใช้กับองค์กรอื่นได้ด้วย โดยใช้เกมในการกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาสุขภาพ แล้วเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน HR และการทำประกันสุขภาพได้”

ขณะที่ในฝั่งโรงพยาบาลเองก็ได้พลิกแนวคิดในการให้บริการด้านสุขภาพ จากการ “แก้ปัญหา” มาเป็นการ “ป้องกัน” ก่อนเกิดโรค

ฉะนั้น แพลตฟอร์ม Smart Health By NOSTRA จึงเป็นอีกธุรกิจใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล Wellness Center ด้วยการทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์และให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสม

โดยแพลตฟอร์มนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ IOT ประเภทสวมใส่ติดตามตัว รวมไปถึงแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมอื่น ๆ

“ยิ่งมี 5G ยิ่งหนุนให้เฮลท์เทคเติบโตก้าวกระโดด ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การบริการแบบเรียลไทม์ทำได้จริง”

ปีนี้จึงจะเห็นการรุกหนักในด้านนี้มากขึ้น ซึ่งเดิมโกลบเทค มีสายงาน IOT อยู่แล้ว ให้บริการ smart drive ที่จะช่วยธุรกิจในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่การใช้รถในกระบวนการธุรกิจ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ IOT สำหรับระบบ park-ing

“จะเห็นการเพิ่มมิติการใช้งานด้านแผนที่ ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทให้มากขึ้น เพราะใคร ๆ ก็ทำ big data ได้ แต่การจะเชื่อมต่อกับแผนที่ เพื่อให้ข้อมูลที่มีความหมายในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ เป็นจุดเด่นของโกลบเทค”