การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

       Google Sites คือ เว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ง่ายขึ้น เหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดา ๆ  Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนำเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก

Google site เป็นบริการฟรีที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน

หัวข้อเรียน