การใช้งาน MySQL เบื้องต้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาโดยสังเขป : หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน MySQL เบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเนื้อหาภายในหลักสูตรจะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง MySQL กับ SQL, Database Tools คืออะไร, ส่วนประกอบโครงสร้างตารางข้อมูล (Table) มีอะไรบ้าง, ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง, ปูพื้นฐานคำสั่ง SQL ที่จำเป็นต่อการใช้งาน โดยแนะนำรูปแบบการใช้คำสั่ง (Syntax) พร้อมตัวอย่างและผังภาพประกอบช่วยทำให้เข้าใจง่าย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้น หรือ ผู้ที่สนใจ Query ข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหาทั้งหมด : 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 55 นาที โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามความสะดวก

หัวข้อเรียน

บทที่ 2 การจัดการตารางข้อมูล (TABLE) ในฐานข้อมูล

บทที่ 3 การจัดการข้อมูล (DATA) ในตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล

บทที่ 4 การเรียกดูข้อมูล (SELECT) ในตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล

บทที่ 5 การเรียกดูข้อมูล (SELECT) ในหลายๆ ตารางข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล มา JOIN ข้อมูลกัน และแนะนำเทคนิคการใช้งาน Sub Query