การใช้โปรแกรม AnyDesk สำหรับ Remote Desktop เพื่อสนับสนุนการทำงานและให้ความช่วยเหลือจากระยะไกล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถ Download เอกสารคู่มือได้จากภายในบทเรียน

หัวข้อเรียน

บทที่ 4 : เรียนรู้ใช้งานโปรแกรม AnyDesk