สร้างภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blender

Blender คือ โปรแกรม Open Source สำหรับสร้างโมเดลสามมิติ, Render, Animation ที่เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี และสามารถเขียนโปรแกรมหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมได้

หัวข้อเรียน