การกำหนดความคืบหน้าของโครงการ / การกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของทรัพยากร / การจัดการปฎิทิน (Chang Working Time) / งานวิกฤต (Critical Task) ช่วงที่ 1/2 / การแสดงงานวิกฤต (Text Style)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2013 > Microsoft Project 2013 Part 5