การตรึงหัวตารางเพื่อกำหนดมุมมอง(Freeze Panes)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Excel (Microsoft office 365) > การจัดรูปแบบการพิมพ์งานต่างๆ