การทำงานกับหลายๆ โครงการ / การสร้างศูนย์รวมทรัพยากร (Resources Pool) / ทำอย่างไรถ้าต้องการปรับเปลี่ยนวันเวลาโครงการ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2013 > Microsoft Project 2013 Part 8