การนัดหมายการประชุม

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

การนัดหมายการประชุม
สามารถทำได้ทั้งการประชุมแบบการโทรด้วยภาพและเสียง (video call) หรือ นัดประชุมล่วงหน้าได้

Back to: Microsoft Teams > การนัดหมายการประชุม