การพิมพ์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจลายนิ้วมือแฝง (การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านลายนิ้วมือ) > บทที่ 5 : การพิมพ์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ