การเชื่อมต่อจากระยะไกลด้วยการเข้าถึงแบบผู้ใช้ไม่ต้องควบคุม

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้โปรแกรม AnyDesk สำหรับ Remote Desktop เพื่อสนับสนุนการทำงานและให้ความช่วยเหลือจากระยะไกล > บทที่ 5 : เทคนิคเพิ่มเติมอื่นๆ