การเพิ่มฟิลด์, การลบฟิลด์ และการย้ายฟิลด์/การสร้างรายการตัวเลือกของฟิลด์ (Lookup Wizard)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Access 2016 > การทำงานกับฟิลด์ในตารางข้อมูล