การเริ่มต้นสร้างโครงการใหม่และการเชื่อมโยงงาน (Link)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2016 > การใช้งาน Microsoft Project 2016