การเลือกคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงาน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ > บทที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ