การใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบตัวเครื่องและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ (HPE DL380)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การดูแล บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำหรับผู้ดูแลระบบ > บทที่ 2: การใช้งานและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และแม่ข่าย