การใส่เลขหน้าที่ต้องการของสไลด์

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

ผู้เรียนจะได้ทราบเทคนิคโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Back to: เทคนิคการใช้งาน Microsoft PowerPoint > Tip การใส่เลขหน้า