ตัวอย่างการสร้างโครงการใหม่

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Project 2019 > การสร้างโครงการขึ้นมาใหม่และการทำงานกับ Task ต่างๆ