ลายนิ้วมือในประเทศไทย

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจลายนิ้วมือแฝง (การตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านลายนิ้วมือ) > บทที่ 1 : ประวัติความเป็นมา