เขียน วาด และเพิ่มโน้ตบนกระดานไวท์บอร์ด

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Google Jamboard > การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน