เพิ่ม Gadget สถิติเข้าเว็บ ในบล็อก

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การสร้าง Web blog ด้วย Blogger > การเพิ่ม Gadget สถิติเข้าเว็บ ในบล็อก