เรียกดูภาพลายนิ้วมือและรายการประวัติ ฝ่าย 7 (AFS0Q030)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามโครงการเพื่อการปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ฝทว.7 ทว.) > บทที่ 3: โปรแกรมสำหรับ งาน 4 และงาน 5