แบบทดสอบประเมินผลก่อนการเรียนรู้ : ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในโครงการ สำหรับผู้ดูแลระบบ > ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak)