แบบทดสอบประเมินผลหลังจบการเรียน : หัวข้อ เทคโนโลยีไบโอเมตริก (ฺBiometric)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: หลักสูตร การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามโครงการเพื่อการปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร (หัวข้อ เทคโนโลยีไบโอเมตริก) > [หลังจบการเรียนรู้] แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้