แบบทดสอบ MOOC

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

เกริ่นนำแบบทดสอบ MOOC

Back to: หลักสูตรสอนการใช้งาน cdgs MOOC > การสอน MOOC บทที่ 3