ให้สร้างรายงานแสดงรายการสั่งซื้อ (ตามหมายเลขการสั่งซื้อสินค้า)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: i-net Clear Reports 2017 > Workshop : แบบฝึกหัดที่ 2