ฟังก์ชั่นในงานสถิติพื้นฐาน / ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับตัวอักษร / ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับวันที่ / ฟังก์ชั่น IF อย่างง่าย เพื่อใช้ในการตัดเกรด

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การประยุกต์ใช้ Microsoft Office Excel 2010 > คำสั่งและฟังก์ชัน Microsoft Office Excel 2010