การจัดรูปแบบของเอกสาร(การจัดรูปแบบคอลัมน์/การสร้างลายน้ำ (Watermark))/การใส่รูปภาพ (Insert Picture)/การพิมพ์เอกสาร

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Word 2013 > Microsoft Office Word 2013 Part 3