เริ่มต้นทำความรู้จักกับ Google Form

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การจัดทำแบบฟอร์ม Online โดย Google Form > Part 1 : ทำความรู้จักกับ Google Form