เกี่ยวกับเรา

CDGS MOOC เริ่มดำเนินการติดตั้งในปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าให้สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่บริษัทหรืออีกวัตถุประสงค์ก็คือการให้ลูกค้าได้เข้ามาเรียนเพื่อทบทวนวิชาที่เคยเปิดสอนในคลาสเรียนต่างๆที่วิทยากรของเราสอนให้กับลูกค้าเป็นไปอย่างยาวนานและสม่ำเสมอตลอดมา ดังนั้นหลังจากผ่านไปเป็นเวลาหลายปีทำให้วิชาที่ออกเผยแพร่ออนไลน์ของเรามีสะสมอย่างต่อเนื่องและเราได้ผลิตเนื้อหาวิชาใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ จวบจนกระทั่งทุกวันนี้เราได้พัฒนาปรับเปลี่ยนระบบ CDGS MOOC

เพื่อให้ทุกๆท่านได้เข้ามาเรียนรู้และสงเสริมให้ได้ความรู้ตามความหมายของ MOOC (Massive Open Online Courses) เรามีความยินดีที่ได้บริการลูกค้าและได้เผยแพร่วิชาออนไลน์ที่เป็นสาธารณะประโยชน์กับผู้เรียนทุกๆท่านอย่างต่อเนื่องเสมอมา พร้อมกันนี้เรายังได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ หวังว่า CDGS MOOC จะสามารถทำให้ผู้เรียนทุกๆท่านได้ความรู้นำไปพัฒนาทั้งตนเองและองค์กรของท่านรวมทั้งช่วงส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ให้กับประเทศเราต่อไป

พี่จิ๋ม

สุภาภรณ์ พูนสุวรรณ

พี่ฝน

วารินทร์ สุริยวงษ์

พี่คม

คม ทองคำ

พี่ส้ม

รุ่งโรจน์ จังวัฒนาทรัพย์

และทีมผู้สอนจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด อีกมากมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไอที เพราะเราดูแลลูกค้าด้วยทักษะที่มีตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนทำให้เรามีความตั้งใจในการมอบความรู้จากประสบการณ์ตรง
นำมาสร้างสรรค์เป็นวิชาที่สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ เราภูมิใจที่ได้ให้ความรู้กับท่านผ่านโลกออนไลน์ตลอด 24 ช.ม.

ทีมผู้สอนเพิ่มเติม