Microsoft Teams

       Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชันสนทนากลุ่มสำหรับการทำงานในยุคดิจิตัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Office 365 ของไมโครซอฟท์ ฟีเจอร์หลักของ Microsoft Teams คือ สนทนากันในทีมงาน หรือศูนย์รวมการทำงานเป็นทีม มี Option ที่สามารถปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการได้ และมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ