การสร้างรายงานด้วย CLEAR REPORT 14

 

การสร้างรายรางานด้วย Clear Report 14 เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างรายงานในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถสร้างกราฟ รวมทั้งทำการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียน