การสร้าง Infographics โดยใช้ PowerPoint

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยสามารถนำเอาข้อมูล ความรู้ต่างๆ มาสรุปเป็นสารสนเทศในรูปแบบของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการ

หัวข้อเรียน