การออกแบบงานนำเสนอให้สวยงามและน่าสนใจโดยใช้ PowerPoint

แนะนำเทคนิค ลูกเล่นและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้การออกแบบงานนำเสนอนั้นดูสวยงามและน่าสนใจ เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อเรียน

แบบทดสอบ การออกแบบงานนำเสนอให้สวยงามโดย PowerPoint