Introduction to Live Streaming

ปัจจุบันการทำ Live Streaming เป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนสมัยใหม่ที่ต้องการสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์และเพิ่มช่องทางใหม่ในการขายของด้วยการทำ Live Streaming ดังนั้นข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำ Live Streaming จึงจำเป็นและสำคัญ โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกทั้งในเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SW และ HW เป็นต้น ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาเรียน Live Streaming นี้พอจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

หัวข้อเรียน