Introduction to UX Designer

การออกแบบ UX จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ มาเริ่มกันเลย. ประสบการณ์การใช้งานก็คือบุคคลหรือผู้ใช้รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการโต้ตอบหรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ สินค้าเป็นสิ่งที่ดี บริการหรือคุณสมบัติ อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น ตัวควบคุมวิดีโอเกมหรือถุงมันฝรั่งทอด หรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เช่น แอป เว็บไซต์ หรือนาฬิกาอัจฉริยะ มีมากมาย สิ่งต่างๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ได้ ในวิดีโอนี้

หัวข้อเรียน