Tableau Desktop 2019 : Basic

โปรแกรมเกี่ยวกับ Data Virtualization ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นแสนหรือเป็นล้านๆ แถว (Records)  ซึ่งการใช้งานก็ง่ายและสะดวกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายแหล่งข้อมูล (Data Sources)

หัวข้อเรียน