การกำหนด Grid ของงาน

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน Adobe XD เบื้องต้น และเครื่องมือพื้นฐาน > การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน