การดาวน์โหลด และการติดตั้งโปรแกรม

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: อ่านและเขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์บนเอกสาร PDF ด้วย Foxit Reader > บทที่ 3: การดาวน์โหลด และการติดตั้งโปรแกรม