การทำงานกับ Slide Master

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

สามารถเรียนรู้เทคนิคโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Back to: เทคนิคการใช้งาน Microsoft PowerPoint > Tip Slide Master