การนำเสนอด้วย 3D Models

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การออกแบบงานนำเสนอให้สวยงามและน่าสนใจโดยใช้ PowerPoint > การนำเสนอด้วย 3D Models