การประยุกต์ใช้งานของรูปทรงต่างๆ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Advanced PowerPoint 365 > การประยุกต์ใช้งานของรูปภาพ/วัตถุ(Object) ต่างๆ