การย่อ ขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n-Pan)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: บันทึกและตัดต่อ วีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia studio 8.6 > การแก้ไขไฟล์วิดีโอที่บันทึก