การรวมไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์เดียวกัน (Merge PDF Files)

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้โปรแกรม PDFill PDF Tools Version 15.0 > การใช้โปรแกรม PDFill PDF Tools Version 15.0