การลบตารางข้อมูล (Table) ที่ไม่ได้ใช้งาน ออกจากฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง DROP TABLE

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน MySQL เบื้องต้น > บทที่ 2 การจัดการตารางข้อมูล (TABLE) ในฐานข้อมูล