การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

You must first complete ความรู้พื้นฐาน before viewing this Lesson
กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 2020 > บทที่ 4 การสร้างข้อความ