การสร้างฐานข้อมูล (Database) ใหม่ ด้วยคำสั่ง CREATE DATABASE

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การใช้งาน MySQL เบื้องต้น > บทที่ 1 การจัดการฐานข้อมูล (DATABASE)