การสร้างเก้าอี้

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: สร้างภาพสามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Blender > การสร้าง Model เบื้องต้น