การอัปโหลดวีดีโอขึ้น YouTube และการตั้งค่าวีดีโอ

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การเผยแพร่สื่อดิจิทัลบน YouTube > บทที่ 5 : การจัดการอัปโหลดวีดีโอขึ้น YouTube