การเข้าร่วมทีม (Join Teams)

You must first complete Menuและการสร้าง Teams before viewing this Lesson
กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: Microsoft Teams > การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams