การเรียนรู้เข้าใช้งาน YouTube และสมัครสมาชิก

กรุณากดปุ่มสี่ฟ้าก่อนที่หน้า course เพื่อเข้าสู่บทเรียน (ถ้ายังไม่ได้ login รบกวนผู้เรียน login ก่อน)

Back to: การเผยแพร่สื่อดิจิทัลบน YouTube > บทที่ 3 : พื้นฐานการใช้งาน YouTube เบื้องต้น